Οι Υπηρεσίες μας

Λογιστικές Υπηρεσίες

Εξειδικευμένες λογιστικές και οικονομοτεχνικές υπηρεσίες.

Φορολογικές Υπηρεσίες

Λογιστικά πρότυπα, προσαρμογή και υποστήριξη επιχειρήσεων.

Εργατικά Ασφαλιστικά

Πλήρης κάλυψη σε ασφαλιστικό και εργατικό δίκαιο επιχειρήσεων.

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Προσαρμογή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
 • Τήρηση λογιστηρίου στην έδρα σας.
 • Τήρηση λογιστηρίου στα γραφεία μας.
 • Οργάνωση λογιστηρίων.
 • Επίβλεψη λογιστηρίων.
 • Εσωτερικός έλεγχος επιχειρήσεων.
 • Κατάρτιση προβλέψεων φόρων.
 • Προσαρμογή λογιστικού σχεδίου.
 • Έκθεση ενδιάμεσων οικονομικών μεγεθών.
 • Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.
 • Καταστάσεις δεικτών και χρηματοροών.
 • Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
 • Κάλυψη μηχανογραφικής υποστήριξης από ειδικούς συνεργάτες μας.

Φορολογικές Υπηρεσίες

 • Φοροτεχνική υποστήριξη.
 • Ειδικός φορολογικός σχεδιασμός συνδυαστικά με το αντικείμενο.
 • Έλεγχος εναρμόνισης με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
 • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι για εντοπισμό τυχόν παραλείψεων.
 • Ίδρυση – Μεταβολές – Διακοπές Επιχειρήσεων.
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις & Απορροφήσεις Επιχειρήσεων.
 • Υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους.
 • Εργασίες σύνταξης και τήρησης πρακτικών ΓΣ – ΔΣ κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων.
 • Δημοσιεύσεις των οικονομικών καταστάσεων.
 • Κάλυψη υποστήριξης για αποτίμηση – εξαγορά επιχειρήσεων.

Εργατικά Ασφαλιστικά

 • Ολοκληρωμένες λύσεις υπολογισμού μισθοδοσίας.
 • Έλεγχος με τεκμηρίωση για την ορθή λειτουργία του εργατικού τμήματος.
 • Υπολογισμοί αυτόματα μισθών – ημερομισθίων, υπερωριών νυχτερινών κτλπ .
 • Τεράστιες δυνατότητες στις εκτυπώσεις ανάλογα με την επιχείρηση.
 • Αποστολή online όλων των καταστάσεων.
 • Δυνατότητες σχεδιασμού φίλτρων για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη μισθοδοσία.
 • Ατομικές συμβάσεις προσωπικού.
 • Δυνατότητα ανάληψης outsource ΗR.
 • Πλήρης κάλυψη σε θέματα εργατικής νομοθεσίας.
 • Κάλυψη υποστήριξης τεχνικού ασφαλείας από άμεσο συνεργάτη του Γραφείου μας.

Η Εξειδικευση μας

Ξενοδοχεία, Τουριστικά Γραφεία

Η εμπειρία μας με την ενασχόληση στον τομέα του τουρισμού ξεκινά από τον Μάιο του 1994. Τα στελέχη μας έχουν υποστηρίξει και συνεχίζουν να υποστηρίζουν μία σειρά από επιχειρήσεις όπως τουριστικά γραφεία, ξενοδοχεία, υποκαταστήματα αεροπορικών εταιριών.

Κατασκευαστικές, Τεχνικές εταιρίες

Οι Κατακευαστικές – Τεχνικές Επιχειρήσεις είναι ο κλάδος που από το 1998 η εταιρία μας έχει ασχοληθεί μεθοδικά. Με την εφαρμογή του ΦΠΑ στα ακίνητα από τη χρήση 2006 η εταιρία μας εξειδικεύθηκε μέσω των επιχειρήσεων που μας εμπιστεύθηκαν στην λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη ανέγερσης και εκμετάλλευσης επαγγελματικών ακινήτων.

Εταιρίες διαχείρισης ακινήτων

Οι εταιρίες διαχείρισης ακινήτων αποτελούν για την εταιρία μας έναν κλάδο στον οποίο έχουμε επικεντρώσει το ενδιαφέρον από το 2004 και μετά. Η εταιρία μας έχει σταθεί συμβουλευτικά σε πολλές περιπτώσεις Sale & Lease Back όσον αφορά την λογιστική και φοροτεχνική αντιμετώπιση.

Αστικές και Σωματεία μη Κερδοσκοπικά, Ιδρύματα

Η εταιρία μας ξεκινώντας από το 2000 την υποστήριξη των Αστικών Μη Κερδοσκοπικών και των Σωματείων – Ιδρυμάτων Μη Κερδοσκοπικών κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει την γνώση για αυτές τις οντότητες, υποστηρίζοντας πλέον μία πλειάδα από αυτές. Η πολιτική και η φιλοσοφία μας είναι πως επειδή κάθε δωρεά είναι ιερή θα πρέπει αφενός να ενημερώνονται τα βιβλία με διπλογραφικό σύστημα αφετέρου να υπάρχει μία πληρέστατη έκθεση προς τα μέλη του κάθε Σωματείου με το κλείσιμο του κάθε έτους.

Δημιουργία ΙΚΕ σε 15 λεπτά!

Η e-logistiki αναλαμβάνει την ίδρυση-σύσταση της ΙΚΕ μέσα σε 15 λεπτά.