Ελληνικα Δευ - Παρ 09:00-17:00 +30 210 6845523
info@e-logistiki.gr

Υπολογισμός Παροχής σε είδος από 01/01/2020

Με το Ν.4646/2019 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της παροχής σε είδος για τη χρήση αυτοκινήτου.
Έτσι το άρθρο 13 του Ν. 4172/2013 τροποποιείται από 01/01/2020.
Ο υπολογισμός αυτός θα  αφορά οποιεσδήποτε παροχές σε είδος λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού κατά την έννοια της περίπτωσης στ’ του άρθρου 2, οι οποίες θα συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος και μόνο για το υπερβάλλον ποσό.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα υπολογισμού σε αυτόν το σύνδεσμο

ΠΑΡΟΧΗ-ΣΕ-ΕΙΔΟΣ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ-VERSION-4 ΑΠΟ 01.01.2020