Υπολογισμός παροχής σε είδος από χρήση αυτοκινήτου για το φορολογικό έτος 2018

Η ομάδα της e-logistiki sa έφτιαξε ένα αρχείο υπολογισμού παροχής σε είδος από χρήση αυτοκινήτων για το φορολογικό έτος 2018.

Παροχή σε είδος χρήσης 2018.