Η Ομάδα

Νικόλαος Καραδημήτρης

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της e-logistiki sa

|

Ηλίας Φουστέρης

Διευθυντής τμήματος Mισθοδοσίας και Yποστήριξης Aνθρώπινου Δυναμικού

|

Αγγελική Παπανικολάου

Τμήμα Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών

|

Σταυρούλα Τζούμη

Τμήμα Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών

|

Ιωάννης Μαντέλης

Τμήμα Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών

|

Ελένη Καραδημήτρη

Τμήμα Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών

|

Ευάγγελος Σιαφάκας

Τμήμα Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών

|

Αιμιλία Δημάκη

Junior Accountant

Ηλίας Μανιάτης

Υπεύθυνος για τις διεκπεραιώσεις των υποθέσεων της εταιρίας σε δημόσιους οργανισμούς