Καθορισμός μεγέθους οντότητας

Ο καθορισμός του μεγέθους των οντοτήτων καθορίζεται από το άρθρο 2 του Ν.4308/2014.

Αναλυτικά ο πίνακας με τα κριτήρια :

Εξαιρετικά και κατά την ίδρυση της οντότητας, αυτή θεωρείται πολύ μικρή μέχρι και την ολοκλήρωση των δύο πρώτων περιόδων.
Στη τρίτη περίοδο θα κριθεί το μέγεθος της ως προς την κατηγορία με βάση τα μεγέθη των δύο προηγούμενων περιόδων.
ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1389 ΕΞ / 23.06.2016