Φορολογικές υποχρεώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως προς την τήρηση αρχείων

Τα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα εφαρμόζουν τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 μόνο στη περίπτωση που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Σε αυτή τη περίπτωση εντάσσονται στις οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 με συνέπεια την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων-αρχείων και σε συνάρτηση με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2. (Κύκλος εργασιών 1.500.000 Ευρώ).
Στη περίπτωση όμως που δεν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα τότε δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και δεν τηρούν βιβλία-αρχεία.
Τηρούν βιβλίο ταμείου και εκδίδουν στοιχεία για την είσπραξη π.χ. των δωρεών και συνδρομών.
Προσοχή :
Κριτήριο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4308/2014 αποτελεί για τα ανωτέρω πρόσωπα η απόκτηση εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι η υπαγωγή ή μη των συναλλαγών στο ΦΠΑ.
Τα ανωτέρω πρόσωπα δικαιούνται έως δύο φορές το χρόνο την εξαίρεση από το ΦΠΑ.
Αριθ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1148188 ΕΞ 2016 Απαλλαγή Φ.Π.Α. σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για ευκαιριακές εκδηλώσεις.