Σταυρούλα Τζούμη

Σταυρούλα Τζούμη

Πτυχιούχος Σχολής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών.
Υπεύθυνη παρακολούθησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων εταιριών παροχής υπηρεσιών.