Μαρία Σιαφάκα

Μαρία Σιαφάκα

Πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά.
Υπεύθυνη παρακολούθησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων εμπορικών επιχειρήσεων.