Ηλίας Φουστέρης

Ηλίας Φουστέρης

Σύμβουλος διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, μισθοδοσίας, εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων.
Ειδίκευση σε Λογιστική και Φοροτεχνική Υποστήριξη Γραφείων Γενικού Τουρισμού, Ιδρυμάτων Μη Κερδοσκοπικών, Επιχειρήσεων Αντιπροσώπευσης,