Αγγελική Παπανικολάου

Αγγελική Παπανικολάου

Πτυχιούχος Λογιστικής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπ. Ιδρύματος Χαλκίδας.
Υπεύθυνη παρακολούθησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων εταιριών παροχής υπηρεσιών.