Ιωάννης Μαντέλης

Ιωάννης Μαντέλης

Πτυχιούχος Σχολής Μηχανογραφικής Λογιστικής Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου Αθηνών.
Υπεύθυνος παρακολούθησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μη κερδοσκοπικών αστικών εταιριών και ιδρυμάτων.