Ελένη Καραδημήτρη

Ελένη Καραδημήτρη

Πτυχιούχος Σχολής Μηχανογραφικής Λογιστικής Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου Αθηνών.

Υπεύθυνη παρακολούθησης διπλογραφικών βιβλίων επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων και ενέργειας.