Ηλίας Φουστέρης
Σύμβουλος διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Μισθοδοσίας επιχειρήσεων και επίλυσης εργατικών διαφορών. Λογιστική και Φοροτεχνική Υποστήριξη Γραφείων Γενικού Τουρισμού...
Αγγελική Παπανικολάου
Πτυχιούχος Λογιστικής Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπ. Ιδρύματος Χαλκίδας. Υπεύθυνη τήρησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών...
Μαρία Σιαφάκα
Πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. Υπεύθυνη παρακολούθησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων εμπορικών επιχειρήσεων...
Ελένη Καραδημήτρη
Πτυχιούχος Σχολής Μηχανογραφικής Λογιστικής Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου Αθηνών. Υπεύθυνη παρακολούθησης διπλογραφικών βιβλίων επιχειρήσεων ανάπτυξης ακινήτων και ενέργειας...
Ιωάννης Μαντέλης
Πτυχιούχος Σχολής Μηχανογραφικής Λογιστικής Ιδιωτικού Εκπαιδευτικού Κέντρου Αθηνών. Υπεύθυνος παρακολούθησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μη κερδοσκοπικών αστικών εταιριών και ιδρυμάτων...
Σταυρούλα Τζούμη
Πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας. Υπεύθυνη παρακολούθησης απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων εμπορικών επιχειρήσεων.