ΠΟΛ.1045/2018 Η απόφαση για τις βεβαιώσεις αποδοχών 2017.

ΠΟΛ.1045/2018 Η απόφαση για τις βεβαιώσεις αποδοχών 2017.

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017. ...

Άρθρο : Λογιστική και φορολογική απεικόνιση από την πλευρά του εκμισθωτή…..

Άρθρο : Λογιστική και φορολογική απεικόνιση από την πλευρά του εκμισθωτή…..

Λογιστική και φορολογική απεικόνιση από την πλευρά του εκμισθωτή στην περίπτωση μίσθωσης πάγιου εξοπλισμού «χρηματοοικονομική μίσθωση», με τη μέθοδο της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) ...

Γνωρίζετε ότι :

Γνωρίζετε ότι :

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι… Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών Η ζημία μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε μέσα στην πενταετία, με την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης (ΠΟΛ 1088/2016). ...

Αποφάσεις από το  Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης.

Αποφάσεις από το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης.

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα   Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1629 ΕΞ 6.9.2017    Μεταγενέστερη της αρχικής μετάβασης στα Ε.Λ.Π. υιοθέτηση ή ακύρωση υιοθέτησης των ρυθμίσεων του άρθρου 37 του ν. 4308/2014 (πρώτη εφαρμογή) Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1538 ΕΞ 6.9.2017  Λογιστικός χειρισμός ασφαλιστικής αποζημίωσης οχήματος Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1584 ΕΞ 6.9.2017   Κατάσταση αποτελεσμάτων και απεικόνιση φόρων Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1496 ΕΞ 6.9.2017   Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1180 ΕΞ 19.6.2017 Πρακτορεία ...

Βήματα καταχώρησης επαγγελματικού λογαριασμού τραπέζης στο taxis.

Βήματα καταχώρησης επαγγελματικού λογαριασμού τραπέζης στο taxis.

  Εκδόθηκε η  Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 3944/9.11.2017) με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες δήλωσης και τροποποίησης των Επαγγελματικών Λογαριασμών των υπόχρεων με εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα.   ...