Γνωρίζετε ότι :

Γνωρίζετε ότι :

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι… Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών Η ζημία μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε μέσα στην πενταετία, με την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης (ΠΟΛ 1088/2016). ...

Αποφάσεις από το  Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης.

Αποφάσεις από το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης.

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα   Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1629 ΕΞ 6.9.2017    Μεταγενέστερη της αρχικής μετάβασης στα Ε.Λ.Π. υιοθέτηση ή ακύρωση υιοθέτησης των ρυθμίσεων του άρθρου 37 του ν. 4308/2014 (πρώτη εφαρμογή) Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1538 ΕΞ 6.9.2017  Λογιστικός χειρισμός ασφαλιστικής αποζημίωσης οχήματος Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1584 ΕΞ 6.9.2017   Κατάσταση αποτελεσμάτων και απεικόνιση φόρων Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1496 ΕΞ 6.9.2017   Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1180 ΕΞ 19.6.2017 Πρακτορεία ...

Βήματα καταχώρησης επαγγελματικού λογαριασμού τραπέζης στο taxis.

Βήματα καταχώρησης επαγγελματικού λογαριασμού τραπέζης στο taxis.

  Εκδόθηκε η  Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 3944/9.11.2017) με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες δήλωσης και τροποποίησης των Επαγγελματικών Λογαριασμών των υπόχρεων με εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα.   ...

Άρθρο : Τεχνικός Ασφαλείας Ν.4488/17, Κυρώσεις.

Άρθρο : Τεχνικός Ασφαλείας Ν.4488/17, Κυρώσεις.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4488 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις. ...