ΠΟΛ.1045/2018 Η απόφαση για τις βεβαιώσεις αποδοχών 2017.

ΠΟΛ.1045/2018 Η απόφαση για τις βεβαιώσεις αποδοχών 2017.

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017. ...

Άρθρο : Λογιστική και φορολογική απεικόνιση από την πλευρά του εκμισθωτή…..

Άρθρο : Λογιστική και φορολογική απεικόνιση από την πλευρά του εκμισθωτή…..

Λογιστική και φορολογική απεικόνιση από την πλευρά του εκμισθωτή στην περίπτωση μίσθωσης πάγιου εξοπλισμού «χρηματοοικονομική μίσθωση», με τη μέθοδο της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) ...