Άρθρο : Τεχνικός Ασφαλείας Ν.4488/17, Κυρώσεις.

Άρθρο : Τεχνικός Ασφαλείας Ν.4488/17, Κυρώσεις.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4488 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις. ...