Φορολογικές υποχρεώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως προς την τήρηση αρχείων.

Φορολογικές υποχρεώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως προς την τήρηση αρχείων.

Τα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα εφαρμόζουν τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 μόνο στη περίπτωση που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. ...

Τίτλος Κτήσης για το φορολογικό έτος 2019. (Με ΕΦΚΑ)

Τίτλος Κτήσης για το φορολογικό έτος 2019. (Με ΕΦΚΑ)

Η ομάδα της e-logistiki sa έφτιαξε ένα νέο έντυπο για τον τίτλο κτήσης εναρμονισμένο με την απόφαση του ΕΦΚΑ για φορολογικό έτος 2019. Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο σε αυτόν το   σύνδεσμο. Accounting Dept e-logistiki sa  ...

Υπολογισμός παροχής σε είδος από χρήση αυτοκινήτου για το φορολογικό έτος 2018.

Υπολογισμός παροχής σε είδος από χρήση αυτοκινήτου για το φορολογικό έτος 2018.

Η ομάδα της e-logistiki sa έφτιαξε ένα αρχείο υπολογισμού παροχής σε είδος από χρήση αυτοκινήτων για το φορολογικό έτος 2018. Παροχή σε είδος χρήσης 2018.     ...