Βήματα καταχώρησης επαγγελματικού λογαριασμού τραπέζης στο taxis.

Βήματα καταχώρησης επαγγελματικού λογαριασμού τραπέζης στο taxis.

  Εκδόθηκε η  Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 3944/9.11.2017) με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες δήλωσης και τροποποίησης των Επαγγελματικών Λογαριασμών των υπόχρεων με εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα.   ...

Άρθρο : Τεχνικός Ασφαλείας Ν.4488/17, Κυρώσεις.

Άρθρο : Τεχνικός Ασφαλείας Ν.4488/17, Κυρώσεις.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4488 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις. ...