Το νέο έντυπο Ε3 χρήσης 2017 σε excel.

Ανασχεδιασμός του εντύπου Ε3
«Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα»

Δείτε το έντυπο εδώ:

E3_2017

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail